HMJ Design

HMJ Design projekterer og forhandler professionelle volierer til zoologiske haver og dyreparker over hele verden. Vi har hjulpet HMJ Design med at ensrette processer og integrere og digitalisere virksomhedssystemer.

 

Baggrunden

HMJ Design projekterer og forhandler professionelle volierer til zoologiske haver og dyreparker over hele verden – de forhandler desuden sortiment til design og udsmykning i sådanne parker/haver. Fra kontoret i Nordjylland håndteres alle projekterne og de opgaver som indkøb, design/projektering, produktudvikling, opsætning og servicering.

Casen

HMJ Design oplevede at en større del af deres tid blev brugt til administrative og trivielle kontoropgaver. Desuden var arbejdsflows ikke klart definerede og kunne give anledning til fejl eller misforståelser internt og over mod kunder. Samtidig var det synligt, at der ved at integrere CRM, email og økonomisystemet, ville være en betydelig effektivisering der samtidig kunne højne processkvaliteten.

Hvordan vi hjalp HMJ Design

Indledningsvis blev der afholdt 2 strategiseminarer for virksomhedens ansatte, med fokus på eksekvering og opsætning af konkrete målsætninger for virksomheden. Dette for at skabe en fælles referenceramme for det efterfølgende arbejde. Ved samme lejlighed blev der udarbejdet et 360 graders overblik over hele virksomheden og dens kunder samt partnere, med IT økosystemet som omdrejningspunkt.
Ved at kortlægge processerne i virksomheden og samtidig kaste et kritisk blik på CRM delen, var det muligt at realisere de effektiviseringer som HMJ Design var på udkig efter. Dette blev gjort ved at skabe en kvalificeringsramme til vurdering af CRM-behovet for at understøtte den langsigtede strategi for virksomheden.

Det konkrete udfald ved dette blev at det nuværende CRM-system blev udskiftet, al relevant data blev organiseret og importeret til nyt CRM-system, som bedre understøttede virksomhedens strategi om at højne kvaliteten, hæve effektiviteten og vækste virksomheden over en 5 årig periode. For at understøtte dette, blev der udviklet en skræddersyet integration mellem det nye CRM-system direkte til virksomhedens økonomisystem, således de specifikke forretningsregler var implementeret i integrationen.

Resultater

Median har været en katalysator for forandring i virksomheden. Ikke kun ved den tekniske implementation, men i særdeleshed også på de udfordringer som har vist sig i dagligdagen undervejs. Dette sammenholdt med et kritisk blik på virksomhedens kernesystemer og processer. Medians fokus har gennem hele forløbet været på at skabe værdi og mærkbar forandring for virksomheden i den daglige arbejdsgang, såvel på den korte- som den lange bane.

Ved at skabe en entydig kilde til beslutningsstøtte, ledelsesinformation samt rapportering er det daglige arbejde forenklet, således alle medarbejdere kan arbejde fra enhver lokation med samme data og arbejdsgange centralt forankret i system. Integrationen til økonomisystemet har ligeledes automatiseret det daglige arbejde med ajourføring af kundernes stamdata og sikre at det er konsistent på tværs af systemer. Det er estimeret at dette har frigjort omkring 1 time hver dag, samtidig med at det har højnet kvaliteten af data.

Median har bidraget med et nyt blik på vores systemer og processer og har kunnet gennemskue hvordan vi kunne automatisere nogle af vores processer. Dette har givet mere tro på datakvaliteten og lettet dagligdagen og fjernet nogle af de rutineprægede opgaver.

Mikkel Ravn

International Sales Manager, HMJ Design

Kontakt os

Send os en email eller kontakt os via informationerne nedenfor.

info@median.dk

Send en besked

11 + 11 =