Softwarerobotter og automatisering

Moderne digitalisering af din virksomhed med softwarerobotter og automatisering. Både til virksomheden og til den enkelte medarbejder. Hver medarbejder skal have en robot.

 

Automatisering af processer med Softwarerobotter og RPA

Automatiser de trivielle opgaver som kan spare tid i en travl hverdag. Ved at tænke automatisering først hjælpe vi virksomheder med at frigøre medarbejdere fra trivielle arbejdsopgaver og giver dem mere tid til at være krative og effektive medarbejdere. Styrk den enkelte medarbejder med værktøjer og processer til automatisering af dele af deres opgaver. 

RPA er en af de mest centrale teknologier til at komme i gang med at tænke digitalisering ind i virksomhedens arbejdsprocesser. Flere og flere virksomheder er begyndt at styrke deres interne processer og øge mængden af opgaver ved at digitalisere og automatisere disse arbejdsopgaver ved RPA. Dette giver en frihed til at træde et skridt tilbage og vurdere processerne udefra og optimere disse. Fordelene ved dette er at disse virksomheder nu kan fokusere på at optimere processerne og implementere flere og flere processer og nå mange flere opgaver ved at automatisere disse opgaver. Dette frigør medarbejdere til at forbedre processerne og digitalisere flere opgaver. Det er svært at have dette overblik som medarbejder, når man står midt i processen med skyklapper og tunnelsyn – RPA hjælper med at træde det skridt tilbage og forbedre virksomhedens processer og konkurrenceevne.

Digitalisering og den genererelle automatisering af processer er her allerede og som virksomhed kan man udnytte digitaliseringen til at få mere ud af ressourcerne.

Fordele ved automatisering

Mange virksomheder kan med fordel automatisere generelle processer på tværs af afdelinger eller generelt for selve virksomheden. Det kan være alt fra automatiske svar på emails til godkendelsesprocedurer på tværs af organisationen.

De typiske fordele kan være:

 • Nå flere opgaver, de ekstra opgaver laves af robotten.
 • Reducer manuelle fejl
 • Integrer systemer med hinanden (flyt data)
 • Reducerede omkostninger til udvikling (teknisk integration med kode mellem systemer)
 • Forbedring og strømligning af virksomhedens processer

Fordelen ved RPA og automatisering er at man hurtigt kan udvikle en softwarerobot til at udvikle en opgave, følge op på den og vurdere om den sparer tid eller skaber den værdi man havde forventet. Hvis ikke det er tilfældet afbryder man den bare. Hvis det er tilfældet, og softwarerobotten skaber værdi, så udvider man den måske eller fortsætter med at implementere flere RPA softwarerobotter.

De fleste virksomheder oplever også at værdirealiseringen ved RPA softwarerobotter ofte ses indenfor 3-6 måneder. Samtidig ser man også at det typisk ikke belaster IT afdelingen yderligere, da RPA softwarerobotter ofte defineres af de mennesker som sidder med de enkelte opgaver i dagligdagen og meget af dette kan automatiseres af personerne selv.

 

Sådan kommer du i gang med RPA

Vil du gerne i gang med at digitalisere processer, skabe mere værdi og implementere RPA softwarerobotter i din virksomhed. Så har vi en en fast model for et samarbejde, dette betyder at du får hurtig afklaring på om der er værdi i det for din virksomhed. 

1: Foranalyse

I foranalysen kigger vi på, hvordan vi kan kigge på de forskellige processer i virksomheden og om der er nogle af disse processer som kan være kandidater til at blive automatiseret med RPA. Samtidig ser vi også op dokumentation af processer og på hvor stort potentialet er for virksomheden. 

2: Pilotprojekt (Proof-of-concept)

Ud fra foranalysen har vi identificeret en eller flere processer som kan danne ramme om et pilotprojekt for at vurdere hvorledes RPA og digitalisering fungerer indenfor virksomheden og hvordan værdien skabes. Hensigten er at vise hvorledes softwaren fungerer i praksis og bevise at RPA kan skabe værdi. Formålet med dette pilotprojekt er også at give en indikation omkring værdiskabelsen og bevise hvorledes digitalisering kan hjælpe med at løfte de manuelle opgaver. Dette pilotprojekt giver samtidig grønt lys for det videre arbejde med RPA og automatisering.

3: Implementering og drift

Formålet med den yderligere implementering of drift af RPA og softwarerobotter er at lave en langsigtet plan for implementering af processer på tværs af forskellige afdelinger i organisationen og få RPA of softwarerobotter forankret i virksomheden som en naturlig del af den daglige drift. Samtidig kigger vi ind i hvordan dette berører de ansatte og hvordan der kan tænkes i at automatisere de trivielle opgaver for at give plads til de kreative opgaver.

4: Forbedringer og vedligehold

RPA og softwarerobotterne skal følge med virksomeheden og der skal hele tiden tænkes ind i at forbedre processerne og optimere robotterne til at følge med. Efterhånden bliver organisationen i stand til selv at se muligheder for optimeringer af processer og vedligeholde RPA og softwarerobotterne for at blive bedre efterhånden som virksomheden vokser.

Typiske opgaver

De typiske opgaver for en software robot er alt fra at udføre enkeltopgaver for en medarbejder ved at gengive en række tastaturtryk eller museklik til at flytte data mellem systemer.

 • Behandle indkomne emails (autosvar, gemme vedhæftninger, osv.)
 • Flyt kunder mellem to systemer
 • Hente data fra flere systemer til excel og lav en rapport
 • Automatisk hent data fra en hjemmeside (fx. en udbud/opgaver)
 • Automatisk tjek status på en hjemmeside

RPA Softwarerobotter skaber i særdeleshed stor værdi i de dele af virksomheden hvor der er faste processer og regler. Dette er som oftest i følgende afdelinger:

 • Økonomi og Finans
 • Administration og HR
 • Salg og Kundeservice

Alt dette sker hurtigt, uden fejl, enten helt automatisk eller ved blot et tastaturtryk.

 

Kontakt os

Send os en email eller kontakt os via informationerne nedenfor.

info@median.dk

Send en besked

4 + 7 =